Polityka prywatności

Zastosowanie 

Jako niemiecka firma, ochrona danych ma dla nas szczególne znaczenie. Dlatego przywiązujemy dużą wagę do poszanowania prywatności użytkowników, w szczególności w procesie gromadzenia, przetwarzania, wykorzystywania i ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem. Niniejsza Polityka Prywatności informuje o rodzaju, zakresie i celach przetwarzania przez nas danych osobowych w ramach naszej oferty online i offline. 

Niniejsza Polityka prywatności informuje naszych użytkowników o rodzaju, zakresie i celach, dla których administrator, Herchenbach Industrial Buildings GmbH, Löhestrasse 6, 53773 Hennef, Niemcy, datenschutz@herchenbach.de +49 2242 96996 0, zbiera dane osobowe na tej stronie internetowej (dalej zwanej "ofertą"). 

Podstawę prawną ochrony danych można znaleźć w niemieckiej federalnej ustawie o ochronie danych [Bundesdatenschutzgesetz, BDSG], niemieckiej ustawie o telemediach [Telemediengesetz, TMG] i ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO). Jeśli przetwarzane dane są danymi osobowymi, podstawą prawną ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. 6(1)(b), Art. 6(1)(c) lub Art. 6(1)(f) RODO. 

Dostęp do danych / plików dziennika serwera 

Dostawca (lub dostawca przestrzeni internetowej dostawcy) gromadzi dane dotyczące każdego dostępu do oferty (tak zwane pliki dziennika serwera). Dane dostępu obejmują: 

Nazwę odwiedzanej strony internetowej, pliku, czas i datę dostępu, ilość przesyłanych danych, powiadomienie o udanym dostępie, typ i wersję przeglądarki, system operacyjny użytkownika, adres URL odsyłacza (ostatnio odwiedzona strona), adres IP i dostawcę żądającego.  

Dostawca wykorzystuje dane protokołu wyłącznie do oceny statystycznej w celu obsługi, optymalizacji i zabezpieczenia oferty. Niemniej jednak dostawca zastrzega sobie prawo do późniejszego sprawdzenia danych protokołu w przypadku konkretnych wskazań uzasadniających podejrzenie podejrzenie bezprawnego użycia. 

Przetwarzanie danych osobowych 

Dane osobowe oznaczają informacje, za pomocą których można zidentyfikować osobę, czyli dane, które można powiązać z konkretną osobą. Obejmuje to imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu, ale także dane dotyczące preferencji, hobby, członkostwa lub odwiedzanych stron internetowych. 

Dane osobowe są gromadzone, wykorzystywane i przekazywane przez dostawcę tylko wtedy, gdy jest to dozwolone przez prawo lub gdy użytkownicy wyrażą zgodę na gromadzenie danych. 

Kontakt 

W przypadku kontaktu z dostawcą (np. za pośrednictwem formularza kontaktowego, formularza oddzwaniania lub wiadomości e-mail) informacje o użytkowniku zostaną zapisane w celu przetworzenia zapytania i ewentualnych dalszych pytań.  Użytkownik może w dowolnym momencie odwołać zgodę na przechowywanie danych ze skutkiem na przyszłość. 

Subskrypcje komentarzy 

Użytkownicy mogą aktywować subskrypcję, aby otrzymywać powiadomienia o kolejnych komentarzach pojawiających się w wątku. Użytkownicy otrzymają e-mail potwierdzający, w celu sprawdzenia, czy są właścicielem podanego adresu e-mail. Użytkownicy mogą w dowolnym momencie zrezygnować z aktywnych subskrypcji komentarzy. W e-mailu potwierdzającym będą również zawarte powiadomienia. 

Newsletter 

Korzystamy z naszego newslettera, aby informować naszych użytkowników o nas i naszych ofertach. Jeśli chcesz otrzymywać nasz newsletter, będziemy potrzebować poprawnego adresu e-mail oraz informacji umożliwiających nam zweryfikowanie, czy jesteś właścicielem podanego adresu e-mail lub czy jego właściciel wyraził zgodę na otrzymywanie naszego newslettera. Dodatkowe dane nie będą gromadzone. Dane te są wykorzystywane wyłącznie do wysyłania naszego newslettera i nie będą udostępniane stronom trzecim.  

Przy subskrypcji naszego newslettera zapisujemy adres IP użytkownika oraz datę subskrypcji, aby w przypadku nadużycia przez osobę trzecią, która zasubskrybuje nasz biuletyn bez zgody właściciela adresu e-mail, mieć możliwość weryfikacji. 

Użytkownik może wycofać swoją zgodę na przechowywanie danych, adresu e-mail i jego wykorzystanie do wysyłania naszego newslettera. Zgodę można wycofać za pomocą linku w newsletterze, poprzez sekcję profilu lub poprzez powiadomienie skierowane do wcześniej wymienionych opcji kontaktu. 

Uwzględnienie usług i treści osób trzecich 

Nasza oferta online może zawierać treści osób trzecich, takie jak filmy wideo z serwisu YouTube, mapy z Google Maps, kanały RSS czy grafiki z innych stron internetowych. Wymaga to przekazania dostawcom tych treści (dalej zwanych "dostawcami zewnętrznymi") adresu IP użytkownika. Bez adresu IP treści nie mogą zostać przesłane do przeglądarki użytkownika. Dlatego adres IP jest niezbędny do wyświetlenia tych treści. Staramy się korzystać wyłącznie z treści, których dostawcy używają jedynie adresów IP do dostarczania odpowiednich treści. Nie mamy jednak wpływu na to, czy dostawca zewnętrzny zapisuje adres IP np. do celów statystycznych. Poinformujemy o tym naszych użytkowników zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. 

Pliki cookie 

Pliki cookie to niewielkie pliki, które umożliwiają zapisanie określonych informacji związanych z urządzeniem na urządzeniach użytkowników (komputerach, smartfonach itp.). Pliki cookie służą zarówno ułatwieniu korzystania ze stron internetowych, jak i użytkownikom (np. poprzez zapisywanie danych logowania), a także umożliwiają gromadzenie i analizowanie danych statystycznych dotyczących korzystania z witryny w celu ulepszenia oferty. Użytkownicy mogą kontrolować korzystanie z plików cookie. Większość przeglądarek zawiera opcje umożliwiające ograniczenie lub całkowite uniemożliwienie zapisywania plików cookie. Należy jednak pamiętać, że korzystanie, a zwłaszcza wygoda korzystania z naszej strony internetowej będzie ograniczona bez plików cookie. 

Korzystanie przez nas z plików cookie opiera się na art. 6(1)(f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych: Przetwarzanie odbywa się w celu poprawy funkcjonalności naszej strony internetowej i dlatego jest wymagane w celu zabezpieczenia naszych uzasadnionych interesów. 

Użytkownik może zarządzać plikami cookie wyświetlanymi online za pośrednictwem amerykańskiej witryny http://www.aboutads.info/choices/ lub witryny UE http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/ 

Funkcja Rejestracji 

Dane wprowadzone w ramach rejestracji będą wykorzystywane do korzystania z naszej oferty. Użytkownicy mogą otrzymywać informacje związane z ofertą lub ich rejestracją, na przykład dotyczące zmiany zakresu oferty lub okoliczności technicznych, drogą e-mailową. Informacje dotyczące danych, które zostaną zebrane, można znaleźć na formularzu rejestracyjnym. 

Google Analytics 

Korzystamy z usługi Google Analytics, narzędzia do analizy stron internetowych firmy Google LLC ("Google") na podstawie naszych uzasadnionych interesów (tj. zainteresowania analizą, optymalizacją i ekonomicznym funkcjonowaniem naszej oferty online w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych). Informacje generowane przez pliki cookie dotyczące korzystania z oferty online są zazwyczaj przesyłane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych, gdzie są przechowywane. 

Google jest certyfikowany w ramach umowy Privacy Shield, gwarantującej przestrzeganie przepisów o ochronie danych Unii Europejskiej https://www.privacyshield.gov/participant . 

Google będzie wykorzystywać te informacje do oceny korzystania z tej witryny przez naszych użytkowników, tworzenia raportów na temat aktywności na witrynie oraz świadczenia dla nas dodatkowych usług związanych z korzystaniem z witryny i Internetu. Przetwarzane dane mogą być używane do tworzenia pseudonimowych profili użytkowania. 

Aktywujemy anonimizację adresów IP podczas korzystania z Google Analytics. Oznacza to, że adresy IP będą skracane przez Google w obrębie państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub w innym państwie będącym stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełen adres IP będzie przekazywany na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. 

Korzystamy z Google Analytics wyłącznie w celu wyświetlania reklam usług reklamowych Google i jego partnerów wyłącznie użytkownikom, którzy wykazali zainteresowanie naszą ofertą online lub wykazują określone cechy (np. zainteresowanie określonymi tematami lub produktami, które są określane na podstawie odwiedzanych witryn) i które przekazujemy Google (tzw. "remarketing" lub "audytoria Google Analytics"). Wykorzystujemy również audytorie remarketingowe, aby zapewnić, że nasze reklamy odpowiadają potencjalnym zainteresowaniom naszych użytkowników. 

Adres IP przesyłany przez przeglądarkę użytkownika nie będzie łączony z innymi danymi Google. Użytkownicy mogą zapobiec zapisywaniu plików cookie poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki. Ponadto użytkownicy mogą zapobiec zbieraniu danych generowanych przez pliki cookie dotyczących korzystania z witryny oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując dodatek przeglądarki dostępny pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Alternatywnie można zrezygnować z Google Analytics, aktywując ten link. 

Więcej informacji na temat korzystania przez Google z danych, ustawień i możliwości sprzeciwu można znaleźć na stronach Google: policies.google.com/technologies/partner-sites ("W jaki sposób Google wykorzystuje informacje z witryn lub aplikacji korzystających z naszych usług"), adssettings.google.com ("Wykorzystywanie danych do celów reklamowych"), ("Personalizacja reklam"). 

Usługi Remarketingowe Google 

Korzystamy z usług marketingu i remarketingu ("usługi marketingowe Google") firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, ("Google") na podstawie naszych uzasadnionych interesów (tj. zainteresowania analizą, optymalizacją i ekonomicznym funkcjonowaniem naszej oferty online w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych). 

Google jest certyfikowany w ramach umowy Privacy Shield, co gwarantuje przestrzeganie przepisów o ochronie danych Unii Europejskiej (https://www.privacyshield.gov/participant). 

Usługi marketingowe Google pozwalają nam wyświetlać bardziej ukierunkowane reklamy na naszej stronie internetowej, aby zapewnić, że nasze reklamy odpowiadają potencjalnym zainteresowaniom naszych użytkowników. Na przykład, jeśli użytkownikowi są wyświetlane reklamy produktów, które go zainteresowały na innych stronach internetowych, nazywa się to "remarketingiem". W tym celu kod zostanie wykonany bezpośrednio przez Google podczas otwierania naszej witryny i innych witryn, które aktywowały usługi marketingowe Google, a także tzw. tagi (re)marketingowe (niewidoczna grafika lub kod, zwane również "pikselem") zostaną dołączone do witryny. Pozwala to na zapisanie indywidualnego pliku cookie, czyli małego pliku tekstowego (zamiast plików cookie mogą być również używane porównywalne technologie) na urządzeniu użytkownika. Te pliki cookie mogą być instalowane przez różne domeny, w tym google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com i googleadservices.com. Plik ten będzie rejestrował, które strony odwiedza użytkownik, jakie treści go interesują, na jakie oferty kliknie, a także informacje techniczne na temat przeglądarki i systemu operacyjnego użytkownika, strony odsyłające, czasy odwiedzin i inne informacje dotyczące korzystania z oferty online. Adres IP użytkownika również będzie zbierany, choć zostanie skrócony przez Google w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie będącym stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Pełny adres IP będzie przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam skrócony tylko w wyjątkowych sytuacjach, gdy korzystamy z Google Analytics. Adres IP nie będzie łączony z innymi danymi Google o użytkowniku. Google może łączyć powyższe informacje z danymi z innych źródeł. Jeśli użytkownik odwiedzi później inne strony internetowe, mogą mu być wyświetlane reklamy oparte na jego zainteresowaniach. 

Dane użytkownika są przetwarzane pseudonimowo przez usługi marketingowe Google. Oznacza to, że Google nie zapisuje ani nie przetwarza, na przykład, imienia ani adresu e-mail użytkownika, ale będzie przetwarzać dane w odniesieniu do pliku cookie za pomocą pseudonimowych profili użytkownika. Z perspektywy Google, te reklamy nie są zarządzane i wyświetlane dla określonych osób, ale dla posiadacza pliku cookie, niezależnie od tożsamości posiadacza pliku cookie. Nie dotyczy to sytuacji, gdy użytkownik wyraźnie wyrazi zgodę na przetwarzanie danych przez Google bez tej pseudonimizacji. Informacje zbierane na temat użytkownika przez usługi marketingowe Google zostaną przesłane do Google i zapisane na serwerach Google w Stanach Zjednoczonych. 

Usługi marketingowe Google, których używamy, obejmują program reklamowy online "Google AdWords". Google AdWords udostępnia każdemu klientowi AdWords inny "plik cookie konwersji". W związku z tym pliki cookie nie mogą być śledzone za pośrednictwem stron internetowych klientów AdWords. Informacje uzyskane za pomocą pliku cookie są używane do przygotowywania statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy wybierają śledzenie konwersji. Klienci AdWords dowiedzą się o ogólnej liczbie użytkowników, którzy kliknęli na reklamę i zostali przekierowani na stronę z tagiem śledzenia konwersji. Niemniej jednak nie otrzymają informacji, która umożliwiłaby zidentyfikowanie użytkowników osobiście. 

Ponadto używamy "Menedżera tagów Google" do zarządzania i korzystania z usług analitycznych i marketingowych Google na naszej stronie internetowej. 

 Więcej informacji na temat wykorzystywania danych przez Google do celów marketingowych można znaleźć na stronie policies.google.com/technologies/ads. Polityka prywatności Google jest dostępna pod adresem https://policies.google.com/privacy.  

Jeśli użytkownik chce zrezygnować z reklam opartych na zainteresowaniach pochodzących z usług marketingowych Google, może skorzystać z ustawień i opcji rezygnacji udostępnianych przez Google: http://www.google.com/ads/preferences

Google AdSense 

Niniejsza oferta korzysta z usługi Google AdSense, usługi integracji wyświetlania reklam firmy Google Inc. ("Google"). Google AdSense używa tzw. plików cookie ("ciasteczek"), plików tekstowych zapisywanych na komputerach użytkowników, które umożliwiają analizę korzystania z witryny. Google AdSense wykorzystuje również tzw. znaczniki internetowe (niewidoczne grafiki), które umożliwiają ocenę informacji takich jak ruch odwiedzających na stronach oferty. 

Informacje dotyczące korzystania z tej witryny (w tym adresy IP użytkowników) generowane przez ciasteczka i znaczniki internetowe oraz dostarczanie formatów reklam są przesyłane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych, gdzie są przechowywane. Google może przekazywać te informacje swoim partnerom umownym. Niemniej jednak Google nie połączy adresu IP użytkownika z innymi danymi zapisanymi na jego temat. 

Użytkownicy mogą zapobiec instalacji ciasteczek poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki. Jednak dostawca zaznacza, że może to uniemożliwić użytkownikom pełne korzystanie ze wszystkich funkcji tej oferty. Korzystając z tej witryny, użytkownicy zgadzają się na przetwarzanie danych na ich temat przez Google w sposób i w celach opisanych powyżej. 

YouTube 

Ta oferta korzysta z YouTube LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA, reprezentowanego przez Google Inc., do osadzania filmów wideo. Zazwyczaj adres IP użytkownika zostanie przesłany do YouTube, a pliki cookie zostaną zainstalowane na komputerze użytkownika podczas otwierania strony z osadzonymi filmami. Po kliknięciu na film wideo, adres IP zostanie przesłany do YouTube, a YouTube dowie się, że odwiedzający obejrzał film. Dostawca nie ma wiedzy o ewentualnym dalszym zbieraniu lub wykorzystywaniu danych indywidualnych przez YouTube. Aby uzyskać więcej informacji, proszę sprawdzić Politykę prywatności Google: https://policies.google.com/privacy

Microsoft Bing 

Ta oferta korzysta z technologii Microsoft Bing Ads, która zbiera i przechowuje dane używane do tworzenia pseudonimowych profili użytkowania. Jest to usługa firmy Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA, która umożliwia dostawcy śledzenie działań użytkowników witryny, którzy dotarli na naszą stronę za pośrednictwem Bing Ads. Jeśli odwiedzający dotrze na naszą stronę za pośrednictwem takiej reklamy, na odpowiednim komputerze lub urządzeniu użytkownika zostanie zainstalowany plik cookie. Dostawca zintegrował tag Bing UET. Jest to kod, za pomocą którego niektóre dane niestosujące się do tożsamości są zapisywane za pomocą pliku cookie. Obejmuje to czas spędzony na stronie internetowej, sekcje witryny, do których uzyskano dostęp, i za pośrednictwem której reklamy użytkownik dotarł na witrynę. Informacje dotyczące tożsamości nie są zbierane. 

Zebrane informacje zostaną przesłane na serwer firmy Microsoft w Stanach Zjednoczonych, gdzie będą przechowywane przez maksymalnie 180 dni. Możesz zapobiec zbieraniu danych generowanych przez pliki cookie dotyczące korzystania z witryny, wyłączając pliki cookie. Jednak może to wpłynąć na funkcjonalność witryny. 

Dodatkowo Microsoft może śledzić aktywność użytkownika na kilku urządzeniach elektronicznych za pomocą tzw. śledzenia międzyurządzeniowego, co umożliwia Microsoftowi wyświetlanie spersonalizowanych reklam, np. na witrynach i aplikacjach Microsoftu. Możesz to wyłączyć na stronie http://choice.microsoft.com

Aby uzyskać więcej informacji na temat usług analiz Bing, proszę odwiedzić stronę Bing Ads (https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/en-GB/53056/2). W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat ochrony prywatności przez firmę Microsoft i Bing, zapoznaj się z oświadczeniem o prywatności firmy Microsoft (https://privacy.microsoft.com/privacystatement). 

LinkedIn 

Nasza firma posiada profil online na LinkedIn w celu prezentacji naszej firmy i usług oraz komunikacji z klientami/potencjalnymi klientami. LinkedIn to usługa firmy LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia, spółki zależnej od LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA. 

W związku z tym pragniemy zaznaczyć, że istnieje możliwość przetwarzania danych użytkowników poza obszarem Unii Europejskiej, w szczególności w Stanach Zjednoczonych. Może to wiązać się z większymi ryzykami dla użytkowników, na przykład utrudnieniem późniejszego dostępu do danych użytkownika. Ponadto nie mamy dostępu do tych danych użytkownika. Dostęp odbywa się wyłącznie za pośrednictwem LinkedIn. LinkedIn Corporation jest certyfikowana w ramach umowy Privacy Shield i zobowiązuje się do przestrzegania europejskich standardów ochrony danych 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active 

Informacje o ochronie danych LinkedIn można znaleźć pod  
adresem: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy 

Sentry 

Korzystamy z usługi analitycznej "Sentry" od dostawcy Functional Software, Inc. dba Sentry, z siedzibą przy 45 Fremont St, San Francisco, California 94105, USA. Sentry wykorzystuje pliki cookie i podobne technologie do rejestrowania i monitorowania błędów, które można wykryć w kodzie źródłowym, oraz do poprawy technicznej funkcjonalności i wydajności naszej witryny. 

W celu reagowania na komunikaty o błędach i utrudnieniach, przesyłamy anonimowe dane dziennika błędów dotyczące korzystania z naszej witryny do naszej instalacji Sentry, gdzie są one analizowane. Są to metadane, takie jak informacje o używanym systemie operacyjnym i przeglądarce, używanym języku programowania, możliwych przyczynach błędów i serwerze. Twoje przechowywane dane zostaną usunięte najpóźniej po 90 dniach. 

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO, tj. nasz uzasadniony interes polegający na umożliwieniu użytkownikowi jak najlepszego korzystania z naszej strony internetowej i oferowanych na niej usług. 

Więcej informacji na temat warunków użytkowania i polityki prywatności Sentry można znaleźć na stronie https://sentry.io/terms/ oraz https://sentry.io/privacy/

Hotjar 

Ta strona internetowa korzysta z usługi Hotjar. Dostawcą jest Hotjar Ltd., Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europa (strona internetowa: https://www.hotjar.com). 

Hotjar umożliwia analizę zachowań użytkowników na tej stronie internetowej poprzez rejestrowanie ruchów myszy i przewijania oraz kliknięć. Hotjar rejestruje czas pozostawania kursora myszy w określonych punktach w celu wygenerowania map ciepła i pokazania, które obszary są preferowane przez odwiedzających witrynę. Ponadto możliwe jest określenie czasu spędzonego na stronach i momentu opuszczenia strony. Można również śledzić punkty porzucania formularzy kontaktowych (tak zwane lejki konwersji). 

Hotjar umożliwia również uzyskanie bezpośrednich informacji zwrotnych od odwiedzających witrynę w celu ulepszenia oferty internetowej operatora. Do analizy zachowań użytkowników Hotjar wykorzystuje technologie, takie jak pliki cookie czy odciski urządzenia, w celu rozpoznania użytkownika. 

Korzystanie z Hotjar odbywa się na podstawie zgody udzielonej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 TTDSG, o ile taka zgoda została udzielona. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Bez zgody korzystanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, ponieważ operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji swojej strony internetowej i reklam. 

Hotjar można dezaktywować oddzielnie dla każdej przeglądarki lub urządzenia. Aby to zrobić, kliknij poniższy link i postępuj zgodnie z instrukcjami: https://www.hotjar.com/policies/do-not-track/ 

Więcej informacji na temat Hotjar i gromadzonych danych można znaleźć w polityce prywatności Hotjar pod adresem: https://www.hotjar.com/privacy 

Zawarliśmy umowę przetwarzania zamówień (AVV), która zapewnia, że Hotjar przetwarza dane osobowe odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z RODO (RODO - Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych). 

Wycofanie, zmiany i poprawki 

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych zapisanych na jego temat na żądanie i bezpłatnie. Ponadto użytkownik ma prawo do poprawienia nieścisłych danych oraz zablokowania i usunięcia swoich danych osobowych, o ile nie istnieje obowiązek prawnego przechowywania takich danych. 

W przypadku pytań, możesz skontaktować się z naszą firmą dowolnym momencie, np. pod adresem e-mail: datenschutz@herchenbach.de. 

Zmiany w Polityce Prywatności 

Dostawca zastrzega sobie prawo do okresowej aktualizacji niniejszej Polityki Prywatności. Aktualizacje Polityki Prywatności będą publikowane na tej stronie internetowej. Zmiany obowiązują od momentu opublikowania na tej stronie internetowej. W związku z tym dostawca zaleca regularne odwiedzanie tej strony internetowej, aby być na bieżąco z wszelkimi aktualizacjami.