RWA

Jeśli przepisy budowlane przewidują konieczność oddymiania hali, oferujemy opatentowany system oddymiania i odprowadzania ciepła (RWA), który jest certyfikowany według normy DIN EN 12101-2. Zatwierdzone klapy RWA można zintegrować z plandeką dachową naszych hal o lekkiej konstrukcji. Instalacja odbywa się podczas montażu hali.

Za pomocą systemu oddymiania i odprowadzania ciepła można przeprowadzić oddymianie hali o powierzchni 400 m². W większych halach należy odpowiednio zainstalować większą liczbę systemów.