Balastowanie

Jeśli zakotwienie nie jest możliwe z powodu przewodów w ziemi, można wykonać balastowanie. W tym celu płyty kotwiące są obciążane blokami betonowymi.